Vize a mise

Naše mise

Tvoříme budoucnost lepšího sluchu a porozumění.

Naše vize

Vybudovat pozici lídra trhu pomocí špičkových inovací a péčí o všechny zákazníky trpící sluchovou ztrátou.

Naše hlavní zásady

Zákazníci mluví, my nasloucháme.
Nepřestáváme se zlepšovat ve všem, co děláme.
Jsme k sobě upřímní a důvěryhodní.
Usilujeme o to, abychom zvítězili a vytvořili hodnotu pro naše akcionáře.
Kvalita není úkon, nýbrž zvyk.